maandag 11 juli 2016

Nationaal besparingsoverschot

Nationaal besparingsoverschotEr is sprake van een Nationaal besparingsoverschot in de situatie, waarin de nationale investeringen (overheid + private sector) geringer zijn dan de nationale besparingen.

De nationale bestedingen (consumptie + investeringen) zijn dan kleiner dan het bruto nationaal produkt tegen marktprijzen.

In het omgekeerde geval is er sprake van een nationaal besparingstekort.


Gebruikte begrippen in nationaal besparingsoverschot


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

besparingen
  ... de besparingen zijn het deel van het beschikbaar nationaal inkomen dat niet gebruikt wordt voor de nationale consumptieve bestedingen of...Lees meer
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
nationaal produkt
  ... het nationaal produkt is de som van de toegevoegde waarden van alle sectoren van het bedrijfsleven en de overheid...Lees meer
nationale bestedingen
  ... onder de nationale bestedingen verstaan we het totaal van de particuliere consumptie de overheidsconsumptie particuliere investeringen en investeringen van...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer