donderdag 14 juli 2016

Grootbedrijf

GrootbedrijfHet begrip grootbedrijf wordt vooral door politiek en media regelmatig gebruikt maar is niet of nauwelijks af te bakenen.

Want elke indeling van bedrijven in kleine, middelgrote of grote bedrijven blijft willekeurig en subjectief, om nog maar te zwijgen van het feit dat bedrijven van de ene groep naar de andere schuiven door groei of juist inkrimping.

Een grootbedrijf zal gevoelsmatig doorgaans meer personeel hebben, een grote omzet en een grotere kredietbehoefte hebben.

Een grootbedrijf zal ook gemakkelijker toegang hebben tot de kapitaalmarkt.

De continuïteit van een grootbedrijf is in het algemeen beter gewaarborgd en het grootbedrijf is minder afhankelijk van één of enkele afnemers dan het kleinbedrijf wat het minder kwetsbaar maakt.
Gebruikte begrippen in grootbedrijf


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer