donderdag 14 juli 2016

Grosse

GrosseEen grosse is een afschrift van een vonnis of een authentieke akte.

Boven de "grosse"staan de woorden "in naam der Koning(in)".

Op grond van een grosse kan beslag en executoriale verkoop plaatsvinden zonder dat de rechterlijke tussenkomst is vereist.
Begrippen waar grosse in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

executorialet itel
  ... onder een executoriale titel verstaan we een geschrift op grond waarvan een beslag en executoriale verkoop kan geschieden zonder...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.