zondag 17 juli 2016

Financiële geldstroom

Financiële geldstroomOnder een financiële geldstroom verstaan we een geldstroom op de financiële markten die bijvoorbeeld ontstaat door de emissie van aandelen, door het uitgeven van obligaties of juist het aflossen daarvan, door uitbetaling van rente en dividenden. Kortom, alles wat maar geld kan genereren.