zondag 17 juli 2016

Financiële geldstroom

Financiële geldstroomOnder een financiële geldstroom verstaan we een geldstroom op de financiële markten die bijvoorbeeld ontstaat door de emissie van aandelen, door het uitgeven van obligaties of juist het aflossen daarvan, door uitbetaling van rente en dividenden. Kortom, alles wat maar geld kan genereren.
Gebruikte begrippen in financiele geldstroom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldstroom
  ... de term geldstroom komt uit de wereld van de economische modellen dus waar men de economie in wiskundige grootheden uit...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer