maandag 11 juli 2016

Conjunctuurindicator

ConjunctuurindicatorEen conjunctuurindicator geeft het verwachte conjunctuurverloop aan.

Daarnaast geeft een dergelijke conjunctuurindicator aan waar we op dit moment ergens in de golfbeweging van de conjunctuur zitten. Het laatste vinden we terug in de zogenaamde conjunctuurwijzer.

Bij de conjunctuurpeiler wordt er ongeveer zes maanden vooruit gekeken waarbij zaken als de rente, de hoeveelheid openstaande orders en de ontwikkelingen in de geldhoeveelheid worden meegenomen.
Gebruikte begrippen in conjunctuurindicator


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


conjunctuur
  ... de conjunctuur is de golfbeweging in de hoogte van het nationaal inkomen als gevolg van de veranderende vraagfactoren...Lees meer
geldhoeveelheid
  ... de geldhoeveelheid is de totale hoeveelheid giraal geld en chartaal geld dat op een bepaald moment in een land in...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Begrippen waar conjunctuurindicator in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


conjunctuurindicator cpb
  ... de conjunctuurindicator cpb is het verwachte conjunctuurverloop zoals dat wordt voorspeld door het centraal plan bureau...Lees meer