woensdag 13 juli 2016

cashflowdekking

cashflowdekkingOnder cashflowdekking verstaan we een verhoudingsgetal dat in jaren of delen daarvan wordt uitgedrukt en aangeeft hoe lang het zou duren als een bedrijf uit eigen middelen (de cashflow) alle langlopende schulden zou aflossen.

Gebruikte begrippen in cashflow dekking


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer