donderdag 14 juli 2016

benthamprogressie

benthamprogressieOnder benthamprogressie verstaan we een vorm van progressieve inkomstenbelasting, waarbij niet zoals in Nederland een schijventarief wordt gehanteerd waarbij het percentage varieert, maar waarbij de belastingvrije voet varieert. Het belastingpercentage is wel voor iedereen gelijk. Ook dan neemt de druk van de belastingen toe naarmate het inkomen stijgt. Juist datgene wat men met een progressieve belasting wil bereiken.

Gebruikte begrippen in bentham progressie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
schijventarief
  ... het schijventarief is de in nederland gehanteerde methode voor de vaststelling van de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting...Lees meer