woensdag 13 juli 2016

Bartertransactie

BartertransactieOnder een bartertransactie die ook wel bekend staat als compensatietransactie verstaan we een transactie op basis van het principe van ruilhandel.

Deze bartertransactie kan tussen bedrijven, handelsorganisaties(al dan niet in handen van de staat) en landen zijn.

Hierbij kan eventueel afrekening met een zogenoemde clearingvaluta of verrekeningseenheden plaatsvinden.

Vertalingen bartertransactie

Engels:  barter transaction

Gebruikte begrippen in barter transactie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer