vrijdag 29 juli 2016

Afschrijvingskosten

AfschrijvingskostenDe afschrijvingskosten zijn het deel van de afschrijving dat ten laste wordt gebracht van het resultaat van een bedrijf over een bepaald jaar.

Gebruikte begrippen in afschrijvingskosten


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer