zondag 31 juli 2016

Adviesgroep betalingsverkeer

Adviesgroep betalingsverkeerDe Adviesgroep betalingsverkeer, die ook wel afgekort en wordt aangeduid met ABV , is een adviesgroep die als voornaamste taak heeft om het beleidsvoorbereidend overleg ten behoeve van de Raad voor het Betalingsverkeer voor te bereiden.

De adviesgroep betalingsverkeer is belast met beheerstaken en bestuurlijk toezicht voor zover dit door de Raad aan haar is gedelegeerd.

De adviesgroep betalingsverkeer functioneert daarnaast ook als Raad van Advies.

Vertalingen van adviesgroep betalingsverkeer

Engels: Payment System Advisory Group  

Gebruikte begrippen in advies groep betalingsverkeer


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer