donderdag 7 juli 2016

Perpetuele obligatie

Perpetuele obligatieEen perpetuele obligatie is een obligatie waarop niet wordt afgelost.

Een eeuwigdurende obligatie dus.

Een voorbeeld is het 2 1/2 % Nederlands grootboek.
Gebruikte begrippen in perpetuele obligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eeuwigdurende obligatie
  ... een eeuwigdurende obligatie is een obligatielening waarover wel rente wordt betaald maar die nooit wordt afgelost...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer