maandag 11 juli 2016

Effectenbeleggingsrekening

EffectenbeleggingsrekeningOnder het begrip effectenbeleggingsrekening verstaan we een rekeningcourantrekening waarmee we deel kunnen nemen in een beleggingsfonds.

Deze rekening geeft dan geen geldsaldi aan maar het saldo van deze effectenbeleggingsrekening geeft aan hoeveel aandelen of participaties de rekeninghouder bezit.

Waar geldsaldi in twee cijfers achter de komma worden weergegeven worden de bedragen op een effecten beleggingsrekening in vier cijfers achter de komma weergegeven.

De diverse banken hanteren overigens verschillende namen voor deze rekening, dit op basis van marketingoverwegingen.

Gebruikte begrippen in effectenbeleggingsrekening


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer

Begrippen waar effectenbeleggingsrekening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer