maandag 11 juli 2016

confirmatie van een documentair krediet

confirmatie van een documentair kredietOnder confirmatie van een documentair krediet verstaan we een op instructie, machtiging of verzoek van de kredietopenende bank aan de begunstigde gegeven verklaring van een andere bank dat deze aan het documentair krediet haar confirmatie toevoegt, dat deze bank het krediet confirmeert dan wel het krediet bevestigt.

De confirmerende bank verbindt zich zo jegens de begunstigde op dezelfde wijze als de kredietopenende bank.
Gebruikte begrippen in confirmatie van een documentairkrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
confirmatie
  ... de confidence factor is de mate van waarschijnlijkheid dat een gegeven regel correct is wordt meestal bepaald door analyse van...Lees meer
confirmerende bank
  ... een term die we niet alleen in de beleggingspsychologie...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
kredietopenende bank
  ... de kredietopenende bank is de bank die een documentair krediet heeft geopend...Lees meer
machtiging
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer