vrijdag 17 juni 2016

zonder regres

zonder regres


zonder regres is een clausule op een wissel waardoor de endossant het regresrecht jegens hem en de volgende endossanten uitsluit.
Gebruikte begrippen in zonder regres


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


endossant
  ... onder de endossant verstaan we de degene die door een endossement en overgave een orderpapier overdraagt aan een derde...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer