woensdag 15 juni 2016

Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen


Op 1 januari 1998 is de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen ofwel de WAZ ingevoerd. De WAZ was in de plaats gekomen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.

De WAZ was bedoeld voor zelfstandige ondernemers, directeuren, grootaandeelhouders en vrije beroepsbeoefenaren, zoals bijvoorbeeld freelancers, alfahulpen, tussenpersonen en acteurs.

De WAZ-premies worden geheven door middel van aanslagen die door de Belastingdienst worden opgelegd.

De regeling is inmiddels weer door andere regelingen vervangen.
Gebruikte begrippen in wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeidsongeschiktheidsverzekering
  ... Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een werknemersverzekering die uitkeert als een werknemer langer dan een jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is heette vroeger...Lees meer