Zoeken in deze blog

Translate

woensdag 15 juni 2016

Wet beperking export uitkeringen

Wet beperking export uitkeringen


Sinds 1 januari 2000 regelt de Wet beperking export uitkeringen dat u alleen recht hebt op een uitkering als u in Nederland woont of in een land waarmee de Nederlandse regering een verdrag heeft afgesloten over de controle op het recht van uitkeringen.

Recht op een uitkering blijft ook bestaan als u in één van de landen van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte woont.

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.