donderdag 16 juni 2016

vrije valutamarkt

vrije valutamarkt


Onder de vrije valutamarkt verstaan we de valutamarkt waarop valutabedragen zowel contant als op termijn worden verhandeld, waarbij de prijs waartegen de valuta's worden gekocht en verkocht, alleen afhankelijk is van vraag en aanbod.
Gebruikte begrippen in vrije valutamarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
valutamarkt
  ... onder de valutamarkt of ook wel wisselmarkt verstaan we het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta...Lees meer