vrijdag 3 juni 2016

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie


Een Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie ofwel een PBO is een organisatie van een bedrijfstak die de bevoegdheid heeft om diverse zaken op economisch en sociaal gebied binnen die bedrijfstak zelf te regelen.

Het bestuur van zo'n publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie wordt gevormd door ondernemers en werknemers.


Gebruikte begrippen in publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer

Begrippen waar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


bedrijfsschap
  ... onder een bedrijfsschap verstaan we een wettelijke organisatie van ondernemingen die dezelfde maatschappelijke functie hebben...Lees meer
productschap
  ... een productschap is een organisatie van alle ondernemingen die bij de totstandkoming van een bepaald product zijn betrokken...Lees meer