maandag 13 juni 2016

profijtbeginsel

profijtbeginsel


Onder het profijtbeginsel verstaan we het feit dat de gebruiker van een bepaalde overheidsdienst daarvoor zelf een directe bijdrage betaalt. Denk bijvoorbeeld aan de motorrijtuigenbelasting die alleen door de eigenaar van een auto wordt betaald. Of de hondenbelasting waar alleen de eigenaar van een hond voor wordt aangeslagen.
Gebruikte begrippen in profijtbeginsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer

Begrippen waar profijtbeginsel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


belastingheffing
  ... Onder belastingheffing verstaan de vorm waarin de overheid de belastingen int bij haar inwoners...Lees meer