vrijdag 3 juni 2016

Gedomicilieerde wissel

Gedomicilieerde wissel

Onder een gedomicilieerde wissel verstaan we een wissel die betaalbaar is gesteld in de woonplaats van een derde, bijvoorbeeld bij de bankier van de betrokkene in diens woonplaats.

x


Gebruikte begrippen in gedomicilieerdewissel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer
woonplaats
  ... in de juridische zin is de woonplaats of ook wel de domicilie van...Lees meer