maandag 20 juni 2016

Wisselmakelaar

Wisselmakelaar


Een wisselmakelaar wordt ook wel valutamakelaar genoemd.

De wisselmakelaar is een beëdigd tussenpersoon die tegen vergoeding die ook wel als courtage wordt aangeduid, bemiddelt bij het tot stand komen van aan- en verkooptransacties in vreemde en eigen valuta tussen partijen tot wie hij niet in vaste betrekking staat. Het kan hierbij gaan om al dan niet internationale transacties.

In Nederland vervult een makelaar tevens de functie van discounthouse.
Gebruikte begrippen in wisselmakelaar


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


courtage
  ... het begrip courtage kent meerdere betekenissen 1 het bedrag dat een bank of commissionair aan de hoekman betaalt voor zijn diensten...Lees meer
eigen valuta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
makelaar
  ... een makelaar is iemand die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het sluiten van overeenkomsten in opdracht...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer

Begrippen waar wisselmakelaar in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer