maandag 20 juni 2016

Wing order

Wing order


De term Wing order is een afkorting voor "waarschuwen indien niet gaat" order.

Hieronder wordt verstaan dat de order is gegeven onder het beding, dat de hoekman, de commissionair die de order gaf moet waarschuwen indien uitvoering bij de opgegeven condities niet mogelijk is.

Het Reglement voor de Effectenhandel staat trouwens dergelijke orders uitdrukkelijk niet toe.
Gebruikte begrippen in wingorder


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beding
  ... een beding is een expliciet vastgelegde voorwaarde of bepaling in een overeenkomst...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer