dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

maandag 20 juni 2016

Window dressing

Window dressing


  • Wat is window dressing?
  • Waarom doet een bedrijf aan window dressing?
  • Wat kun je met window dressing bereiken?

Window dressing bij sommige vermogensbeheerders:

Onder window dressing verstaan we het dusdanig schuiven in de beleggingsportefeuille dat de eindejaarsrapportage een zo gunstig mogelijk beeld laat zien. De klant moet het gevoel krijgen dat de vermogensbeheerder de juiste fondsen voor zijn portefeuille heeft geselecteerd.

Meestal wordt er voor de klant een jaaroverzicht gemaakt met 31 december als peildatum. En dan wil je als vermogensbeheerder natuurlijk dat daar uitsluitend fondsen staan waar je klant een goed gevoel bij heeft. Dat voorkomt verveldende vragen, zinloze discussies en weglopende klanten.

In de praktijk worden dan de slecht renderende aandelen van het afgelopen jaar omgewisseld naar de goed renderende aandelen van datzelfde jaar. Eventueel worden wijzigingen die niet echt in het beleggingsbeleid passen maar die erg "goed liggen" bij de klanten, na de peildatum weer teruggedraaid.

Het gaat dus om een tijdelijke positie. Of het ethisch verantwoord is, is natuurlijk een vraag apart waar niet iedereen een even goed antwoord op zal hebben. Maar zoals ze vaak heiligt het doel de middelen en iedereen voelt zich er toch goed bij?Window dressing bij een onderneming:

Het flatteren van de balans van de onderneming, waardoor de financiële situatie gunstiger wordt voorgesteld dan deze in werkelijkheid is. Een slimme boekhouder kan daar wonderen verrichten alhoewel  deze windowdressing een schoolvoorbeeld van struisvogelpolitiek is. Door de situatie beter te verkopen wordt deze in principe echt niet beter en we krijgen het dan toch een jaar later bij het opmaken van de balans weer voor de kiezen. En je kunt hier natuurlijk niet onbeperkt mee door gaan. Op een gegeven moment loop je toch echt vast.

Voorbeelden: 

Het bewust uitstellen van betalingen tot na de balansdatum, waardoor een gunstiger kaspositie wordt getoond.

Window dressing in de cryptogeld wereld.


In de wereld van het cryptogeld is men ook niet vies van een beetje manipulatie en positief bijstellen. We zien hier een mooi voorbeeld:


Door een dump van een relatief groot aantal EFL munten is de koers teruggevallen tot een low van 220. Niet ongebruikelijk bij dit soort munten waar vrijwel geen omzet in is. Het gevolg is dat de munt blijft staan op een lage waarde en dat ziet er heel onprettig uit op de verkooppagina waar de waarde wordt weergegeven.En dus wordt er een minimaal ordertje met een tegenwaarde van nog geen €2,50 ingezet dat de koers weer naar de 400 tilt, wat kennelijk als meer aanvaardbaar door de beheerders van de munt wordt gezien.  Kortom, niet is deze beheerders van het nieuwe geld vreemd. Ook hier is window dressing een geaccepteerd gebeuren.

Gebruikte begrippen in window dressing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
beleggingsportefeuille
  ... een beleggingsportefeuille is niet hetzelfde als een aandelenportefeuille beide begrippen worden nog wel eens door elkaar gehaald een aandelenportefeuille is een...Lees meer
in portefeuille
  ... we spreken van effecten in portefeuille bij effecten die nog niet geëmitteerd zijn en dus nog in eigen bezit...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.