woensdag 22 juni 2016

ordergedreven markt

ordergedreven markt


Bij een ordergedreven markt worden alle koersen bepaald op basis van de binnenkomende kooporders en verkooporders.
Gebruikte begrippen in ordergedreven markt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer