woensdag 22 juni 2016

options hedgeratio

options hedgeratio


De options hedgeratio is eigenlijk hetzelfde getal als de delta, zij het dat de delta meestal per optiecontract wordt berekend.

De hedgeratio wordt per optie bepaald, waardoor beide waarden een factor 100 (bij aandelen waar er 100 van in een contract gaan) verschillen

Dus bij aandelen geldt: DELTA = 100* Hedgeratio