maandag 9 mei 2016

effectieve wisselkoers

effectieve wisselkoers


De effectieve wisselkoers is een valutakoers, die wordt vastgesteld door de verandering in de valutakoersen van handelspartners te wegen op grond van de handel die tussen twee landen plaatsvindt.
Gebruikte begrippen in effectieve wisselkoers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
wegen
  ... bij fondsen spreken we van het wegen bij het toekennen van het relative belang in een gewogen index...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer

Begrippen waar effectieve wisselkoers in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


CAC
  ... onder een currency adjustment charge verstaan wel een door de overheid ingestelde toeslag op de wisselkoers...Lees meer
currency adjustment change
  ... onder een currency adjustment charge verstaan wel een door de overheid ingestelde toeslag op de wisselkoers...Lees meer
GAF
  ... onder een currency adjustment charge verstaan wel een door de overheid ingestelde toeslag op de wisselkoers door een dergelijke...Lees meer