vrijdag 27 mei 2016

Gerechtshof

Gerechtshof


Onder het Gerechtshof verstaan we een college van juristen dat het hoger beroep van vonnissen van de arrondissementsrechtbanken behandelt.

Hoewel dit de voornaamste bezigheid is, kan het hof nog andere taken hebben.

Zo heeft het Gerechtshof te Amsterdam heeft de ondernemingskamer als bijzondere kamer en heeft het Gerechtshof te Arnhem heeft als bijzondere kamer de pachtkamer.
Gebruikte begrippen in gerechtshof


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
ondernemingskamer
  ... de ondernemingskamer is een onderdeel van het gerechtshof te amsterdam dat bestaat uit leden van dat gerechtshof en twee personen...Lees meer

Begrippen waar gerechtshof in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


hoge raad
  ... de hoge raad is het hoogste rechtscollege dat nederland kent de hoge raad houdt zitting in den haag...Lees meer
grondkamer
  ... de grondkamer is een publiekrechtelijk lichaam in een provincie voor de goedkeuring wijziging of beëindiging van pachtovereenkomsten inzake agrarische percelen...Lees meer
ondernemingskamer
  ... de ondernemingskamer is een onderdeel van het gerechtshof te amsterdam dat bestaat uit leden van dat gerechtshof en twee personen...Lees meer
pachtkamer
  ... de pachtkamer is een kamer van een kantongerecht die wordt gevormd door de kantonrechter als voorzitter en twee niet tot...Lees meer
enquêterecht
  ... het enquêterecht is het recht van de daartoe bevoegde personen die een bepaald belang in een naamloze vennootschap besloten vennootschap...Lees meer