zaterdag 7 mei 2016

emissiedatum

emissiedatum


De emissiedatum is de eigenlijk datum waarop een emissie , dus een uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties daadwerkelijk plaatsvindt.
Gebruikte begrippen in emissiedatum


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer

Begrippen waar emissiedatum in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


inschrijfrechten
  ... onder inschrijfrechten verstaan we de rechten om in te schrijven op een aandelenemissie...Lees meer