maandag 2 mei 2016

Winstbewijs

WinstbewijsEen winstbewijs of amortisatiebewijs wordt uitgegeven na een reorganisatie, waarbij het aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk is afgestempeld.

Het winstbewijs geeft recht op een gedeelte van de (over)winst en soms ook op een eventueel liquidatiesaldo.

Ook: een verhandelbaar bewijs dat recht geeft op een gedeelte van de (over)winst, maar geen aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

Winstbewijzen worden onder andere uitgegeven als beloning voor bewezen diensten.
Gebruikte begrippen in winstbewijs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
amortisatiebewijs
  ... In het algemeen is een amortisatiebewijs een bepaald soort bewijs dat vervalt zodra een zeker bedrag daarop is uitgekeerd...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
overwinst
  ... 1 dat deel van de winst dat een als normaal geachte vergoeding voor het ondernemersrisico of een tot standaard...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar winstbewijs in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


LAP
  ... in het beursjargon verstaat men onder een lap een oprichtersbewijs een oprichtersaandeel een winstbewijs een amortisatiebewijs een bewijs van deelgerechtigheid...Lees meer