zaterdag 28 mei 2016

Geldscheppende instelling

Geldscheppende instelling


Een geldscheppende instelling is een instituut, waar expliciet als zodanig bedoeld geldschepping plaatsvindt

De volgende instanties worden in Nederland tot de geldscheppende instellingen gerekend:

De Staat, De Nederlandsche Bank NV en het bankwezen als geheel.
Gebruikte begrippen in geldscheppende instelling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankwezen
  ... Het begrip bankwezen is een abstractie van de bankwereld het bankwezen is het geheel van banken en hun onderlinge infrastructuur...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer

Begrippen waar geldscheppende instelling in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


transformatie
  ... handelen van een bank wat tot gevolg heeft dat...Lees meer