dinsdag 3 mei 2016

enkelvoudige jaarrekening

enkelvoudige jaarrekening


Onder een enkelvoudige jaarrekening verstaan we een jaarrekening van een groep gerelateerde bedrijven, die ieder voor zich een jaarrekening opmaken, in plaats van één geconsolideerde jaarrekening, dus een jaarrekening van het totale bedrijf.
Gebruikte begrippen in enkelvoudige jaarrekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


jaarrekening
  ... de jaarrekening ofwel de jaarcijfers van een onderneming bevat de balans de verlies en winstrekening en de toelichting op beide...Lees meer