maandag 16 mei 2016

countervailing power

countervailing power


Onder countervailing power verstaan we de door de econoom John Kenneth Galbraith ontwikkelde gedachte dat tegenover de macht die wordt uitgeoefend door een bepaalde groep de macht van een andere groep kan worden geplaatst.

Het effect hiervan is dat beide machten elkaar min of meer in evenwicht houden.

Een voorbeeld van countervailing power is het stellen van werkgeversverenigingen tegenover werknemersverenigingen.
Gebruikte begrippen in countervailingpower


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


evenwicht
  ... het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer