zondag 22 mei 2016

allocation chain

allocation chainDe zogenaamde allocation chain is een uitdrukking voor de serie achtereenvolgende tussenpersonen die eraan te pas moeten komen om een transactie uitgevoerd te krijgen.

Gebruikte begrippen in allocation chain


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer