vrijdag 27 mei 2016

Geschillencommissie Bankbedrijf

Geschillencommissie Bankbedrijf


De geschillencommissie bankbedrijf is een onafhankelijke beroepsinstantie aan wie particuliere cliënten hun geschil kunnen voorleggen.

Ze dienen er eerder niet - naar hun eigen oordeel niet of niet voldoende- in te zijn geslaagd tot overeenstemming te komen met hun eigen bank.

De voorzitter van de geschillencommissie, de twee plaatsvervangende voorzitters alsmede de leden van de geschillencommissie worden benoemd door een neutrale instantie.

Leden worden daarbij voorgedragen door College van Overleg De commissie geschiedt komt met een een bindend advies.

Overigens hebben gedupeerden van banken altijd nog de mogelijkheid zich direct tot de rechter te wenden.

Vaak zien we ook advocatenkantoren zich opwerpen als belangenbehartigers als er sprake is van veel gelijksoortige gedupeerden, bijvoorbeeld bij Legiolease en de DSB bank zodat er tegen gezamenlijke kosten geprocedeerd kan worden.
Gebruikte begrippen in geschillencommissie bankbedrijf


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
college van overleg
  ... met het college van overleg bedoelen we het informele overleg ter bespreking van gemeenschappelijke zaken tussen de nederlandse...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer