zaterdag 28 mei 2016

gelimiteerde order

gelimiteerde order


Een gelimiteerde order is een order voor de aan respectievelijk de verkoop van effecten, waarbij de cliënt een limiet – ofwel een koersgrens – vaststelt, waarboven de hoekman een aankooporder, respectievelijk waaronder hij een verkooporder niet mag uitvoeren.

Voor zover de beurskoers gelijk is aan de gestelde limiet kan het voorkomen dat de hoekman slechts een gedeelte van de order kan uitvoeren.

Indien de condities juist gunstiger worden voor de cliënt mag een gelimiteerde order altijd uitgevoerd worden.
Gebruikte begrippen in gelimiteerde order


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beurskoers
  ... de beurskoers of kortweg koers is de actuele marktprijs die middels vraag en aanbod en onderhandeling tussen vrager en aanbieder...Lees meer
condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer

Begrippen waar gelimiteerde order in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


gelimiteerde alles of niets order
  ... een gelimiteerde alles of niets order is een vorm van een gelimiteerde order met daaraan de...Lees meer
psychologische steun en weerstand
  ... iedereen kent het verschijnsel dat winkelbedrijven graag werken met prijzen als 𔚼 99 in plaats van 𔚽...Lees meer
goodtillcancelledorder
  ... een good till cancelled order is een gelimiteerde order die net zolang van kracht blijft tot de...Lees meer