dinsdag 3 mei 2016

Equity value

Equity value


Onder de equity value verstaan we de netto vermogenswaarde, plus de betaalde goodwill.
Gebruikte begrippen in equityvalue


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


netto vermogenswaarde
  ... onder de nettovermogenswaarde verstaan we de boekwaarde van de activa en passiva van een onderneming of een andere bedrijfsactiviteit...Lees meer