maandag 9 mei 2016

Effectennota

Effectennota


Een Effectennota is de nota die een bank of commissionair in effecten vervaardigt n.a.v. een in opdracht van een cliënt uitgevoerde aan- of verkoopopdracht van effecten.

De Effectennota vermeldt ondermeer welke fonds(en) werd(en) aangekocht resp. verkocht en tegen welke koers dit geschiedde, de verschuldigde provisie etc.
Gebruikte begrippen in effectennota


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
commissionair in effecten
  ... een commissionair in effecten is een natuurlijk persoon vennootschap of rechtspersoon die onder eigen naam of onder firma...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer

Begrippen waar effectennota in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


uitvoeringsbericht
  ... het uitvoeringsbericht is een bericht dat banken en commissionairs aan hun klanten sturen ter bevestiging dat hun order is uitgevoerd...Lees meer