maandag 9 mei 2016

Eenmalige baten en lasten

Eenmalige baten en lasten


De zogenaamde Eenmalige baten en lasten zijn de baten en (met name) lasten met een aantoonbaar eenmalig karakter, bijvoorbeeld bij een reorganisatie of een afvloeiingsregeling van personeel.

Doel van het realiseren van eenmalige baten en lasten is in het algemeen een verbetering van het rendement.