zondag 22 mei 2016

Bewegingsbeperking

BewegingsbeperkingAls er een bewegingsbeperking (eng: ) voor een markt wordt ingesteld dan wordt de maximale beweging van de markt op één dag van een limiet voorzien. Doel van bewegingsbeperking is het maximale verlies op één dag te limiteren.

Dit soort limieten kan echter flink verstorend werken op de eigenlijke handel.Het kan de handel volledig stopzetten waardoor eigenlijk een markt zonder liquiditeit ontstaat met dus een maximaal liquiditeitsrisico. Hoewel het ene risico wordt beperkt wordt het andere risico direct sterk vergroot wat uiteraard nooit de bedoeling kan zijn.

Veel deskundigen zien dit soort limieten dan ook als de allerslechtste manier om met het verschijnsel risico op een markt om te gaan.

Vertalingen van Bewegingsbeperking

Engels: limit move

Gebruikte begrippen in bewegingsbeperking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
liquiditeitsrisico
  ... onder het liquiditeitsrisico verstaan we het risico dat een positie niet snel tegen marktconforme prijs kan worden afgewikkeld ofwel het...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer