donderdag 5 mei 2016

Amsterdam Security Account System

Amsterdam Security Account SystemHet Amsterdam Security Account System (Afgekort ASAS) wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op de Amsterdamse beurs.

Een dergelijk asas-aandeel wordt wordt genoteerd in de valuta van het land van uitgifte, in voorkomende gevallen in decimalen.

De zogenaamde "nominee Amsterdam Stock Exchange, een dochter van de Vereniging voor de Effectenhandel, geeft de ASAS aandelen uit tegen de originele aandelen die in het buitenland gedeponneerd zijn.

De administratieve afhandeling van de tot stand gekomen transactie gebeurt door een andere  dochter van de Vereniging voor de Effectenhandel namelijk de ASAS servicing Company

Gebruikte begrippen in amsterdam security account system


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
genoteerd
  ... we spreken van genoteerd bij beleggingsfondsen wanneer deze een beursnotering hebben en dus via de beurs verhandelbaar zijn als in...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer