vrijdag 1 april 2016

transportverzekering

transportverzekering


Onder een transportverzekering verstaan we de verzekering van goederen tijdens hun vervoer zoals blijkt uit het daarvoor afgegeven assurantiedocument.
Gebruikte begrippen in transportverzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

Begrippen waar transportverzekering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


assurantiepolis
  ... Met een assurantiepolis bedoelen we een document polis in de vorm van een aktein deze assurantiepolis wordt de gesloten verzekeringsovereenkomst...Lees meer
niet aankomstrisico
  ... het niet aankomstrisico is een risico dat een importeur loopt dat de goederen die hij vooruit heeft betaald niet in...Lees meer
abonnementspolis
  ... De pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een...Lees meer
afkooppolis
  ... De pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een...Lees meer
pauschalpolis
  ... de pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een...Lees meer
institute war clauses
  ... institute war clauses zijn standaardvoorwaarden voor transportverzekering van het institute of london underwriters voor de verzekering tegen de...Lees meer