maandag 4 april 2016

toeziend voogd

toeziend voogd


Een toeziend voogd is een door de rechter als zodanig benoemd natuurlijke persoon of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid belast met toezicht op de handelingen van en eventuele vervanging van de voogd.
Gebruikte begrippen in toeziend voogd


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
voogd
  ... een voogd is een natuurlijk persoon of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige optreedt als...Lees meer