vrijdag 1 april 2016

transportakte

transportakte


De term transportakte is de benaming die in het dagelijks leven wordt gegeven aan de koopakte van een onroerend goed om aan te duiden dat, hoewel de koopovereenkomst in juridische zin definitief is gesloten, het betrokken onroerend goed nog geleverd moet worden.

Levering in dit verband wil zeggen dat de transportakte nog opgemaakt moet worden en overgeschreven moet worden in het hypotheekregister.
Gebruikte begrippen in transportakte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


koopakte
  ... de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer

Begrippen waar transportakte in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


transportkosten
  ... de transportkosten zijn de kosten voor het opmaken van de notariële transportakte en de kosten van het overschrijven van die...Lees meer