Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 1 april 2016

transportdocument

Transportdocument


Een transportdocument wordt ook wel een vervoersdocument genoemd. In principe is een transport document elk document dat dient als bewijs van het vervoer (van goederen).

Voor vervoer over land is dit  transportdocument een spoorwegvrachtbrief of een vervoeradres; voor vervoer per schip over zee een (zeevaart)connossement , over het binnenwater een Rijnvaart/binnenvaartconnossement.

Bij het vervoer per vliegtuig spreken we voor het transportdocument over een luchtvrachtbrief en voor postzendingen over een post(pakket)requ.

In de zogenaamde uniforme regelen en usances voor documentaire kredieten is aangegeven aan welke vereisten transportdocumenten moeten voldoen willen ze  voor aanvaarding onder een documentair krediet gebruikt kunnen worden. .

transportdocument

Het transport document sterft uit.

Langzaam maar zeker zal onder invloed van de voorsnellende automatisering het transportdocument verdwijnen. Deze documenten bestaan soms al eeuwenlang, zeker als het de documenten voor de zeevaart betreft. De verdwijning is dan na zoveel jaren niet echt vreemd te noemen.Vertalingen van transportdocument

Engels:  transport document Gebruikte begrippen in transportdocument


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een vrij algemene term uit de economie. In de economie verstaan we onder goederen alle materiële en immateriële zaken die...Lees meer

luchtvrachtbrief
  ... een airwaybill is een trasportdocument dat ook wel luchtvrachtbrief wordt genoemd.  Deze luchtvrachtbrief heeft betrekking op de van een airfreight consolidator...Lees meer

Begrippen waar transportdocument in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

fiata connossement
  ... een is een standaard transportdocument formulier van de fiata. Dit formulier  dat is afgegeven door een...Lees meer

handelsdocument
  ... de term handelsdocument is een verzamelnaam. Die verzamelnaam heeft betrekking op elk in het handelsverkeer gebruikelijk document. Denk aan de de factuur,  een transportdocument,  een zakenrechtelijk...Lees meer

notify address
  ... het notify address is naam en adres (opgenomen in een transportdocument) van degene aan wie de...Lees meer

bill of lading
  ... bij de bill of lading afgekort tot "bl" onderscheiden we twee soorten. Dat zijn ...Lees meer

datum van afgifte document
  ... de datum van afgifte document is de oorspronkelijke datum die op het afgegeven document als zodanig is vermeld...Lees meer

betaling onder rembours
  ... de handelsterm betaling onder rembours is de leveringsconditie die aangeeft dat de goederen worden geleverd tegen...Lees meer

combined transport bill of lading
  ... een combined transport bill of lading is één connossement dat als combined transport bill of lading is...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.