maandag 4 april 2016

tijdstip van betaling

tijdstip van betaling


Het tijdstip van betaling wordt volgens de rechtspraak geacht te zijn voltooid op het moment dat het verschuldigde op de rekening van de crediteur is gecrediteerd.

Indien de crediteur een cheque etc. als betaling aanvaardt, dan wordt dit vermoed te zijn geschied onder voorbehoud van de goede afloop.

Vertalingen van tijdstip van betaling

Engels:  time of payment 

Gebruikte begrippen in tijdstip van betaling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer