maandag 4 april 2016

Tegoed met spaargeldbehandeling

Tegoed met spaargeldbehandeling


Onder een tegoed met spaargeldbehandeling verstaat men bij de bank de door particulieren toevertrouwde tegoeden, waarop het omloopsnelheidscriterium wordt toegepast.

Hiertoe worden gerekend tegoeden op spaarrekeningen en deposito's van particulieren;
Gebruikte begrippen in tegoed met spaargeldbehandeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer