dinsdag 5 april 2016

Tegensluiten

Tegensluiten


Onder tegensluiten verstaan we het gedurende de looptijd van een valutatermijncontract afsluiten van een tegengesteld valutatermijncontract (bijv. $/f wordt f/$) waarvan vervaldag en het bedrag gelijk zijn aan datgene wat in het oorspronkelijke valutatermijncontract is bepaald.
Gebruikte begrippen in tegensluiten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiĆ«le wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer