dinsdag 5 april 2016

Technische voorraad

Technische voorraad


Onder de technische voorraad verstaan we de effecten die daadwerkelijk (in de kluis van een bewaarinstelling) aanwezig zijn, of waarvoor een bericht van bijschrijving (Necigef) of deponering (bijvoorbeeld van een buitenlandse bank) is ontvangen.
Gebruikte begrippen in technische voorraad


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
necigef
  ... necigef staat voor nederlands centraal instituut giraal effectenverkeer bij het necigef vindt de administratie en bewaring van aandelen en obligaties plaats...Lees meer

Begrippen waar technische voorraad in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


technische goederenvoorraad
  ... de technische goederenvoorraad is de aanwezige voorraad grondstoffen halffabrikaten en gereed produkt...Lees meer