maandag 11 april 2016

Staatsschuldquote

Staatsschuldquote


Onder de staatsschuldquote verstaan we de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product.