zaterdag 23 april 2016

lijfrenteverzekering

lijfrenteverzekering


Onder een lijfrenteverzekering verstaan we een vorm van een levensverzekering, waarbij de verzekeringsmaatschappij de plicht op zich neemt om op een bepaald toekomstig moment een lijfrente uit te betalen aan de nabestaanden, indien de verzekeringnemer jonger dan 67 overlijdt of aan de verzekeringnemer zelf op het moment dat deze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

De pensioengerechtigde leeftijd is nu  67, maar dit is constant onderhevig aan politieke besluitvorming.
Gebruikte begrippen in lijfrente verzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


lijfrente
  ... een lijfrente is een periodieke uitkering die iemand vanaf een bepaald moment tot aan zijn overlijden ontvangt op grond van...Lees meer
verzekeringnemer
  ... onder de verzekeringnemer verstaan we degene met wie de verzekeraar de overeenkomst aangaat...Lees meer